Dlaczego Start Up’y upadają? | Alina Prawdzik | Innogy | Infoshare 2019

337 0

Czwartym gościem bonusowej serii związanej z naszą współpracą z Infoshare jest Alina Prawdzik. Jest ona partnerem zarządzającym Innogy Innovation Hub i odpowiada za działalność funduszu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pełni też funkcję Head of Smart & Connected Buildings, jednego z obszarów innowacji, w których firma inwestuje, obejmującego proptech i contech.

Innovation Hub zapewnia młodym firmom partnerstwo, coaching i infrastrukturę potrzebną do szybkiego i efektywnego rozwoju. Program jest skierowany do start-up’ów działających minimum 6 miesięcy, opierających swój model biznesowy na technologiach gotowych do wprowadzenia na rynek.

✅ Patron serii: Infoshare
To największa konferencja technologiczna w naszej części Europy, która co roku gromadzi tysiące uczestników oraz setki startup-ów, inwestorów i prelegentów.